Hizmet KoşullarıInfernum Games GmbH Genel Ticari Şartları

Behringstr. 16b, 22765 Hamburg, Germany’da olan Infernum Games GmbH (metinde bundan sonra “Infernum” olarak anılacaktır) İnternet tabanlı çevrimiçi oyunlar (metinde bundan sonra “Oyun” veya “Oyunlar” olarak anılacaktır) ve bu oyunlarla bağlantılı ek hizmetler sunar. Başka şeylerin yanında bu ek hizmetler, her şeyden önce diğer oyuncularla iletişim (örn. kullanıcılara yönelik olan forumlar, sohbetler, profil siteleri) dahil, diğer hizmetlerin yanı sıra Oyunlar için sanal nesneler ve sanal para birimi edinilmesini kapsar. Oyunların kullanıcıları metinde bundan sonra "Kullanıcılar" olarak anılacaktır.

Madde 1 Uygulama alanı

1.1 Infernum, yalnızca bu Genel Ticari Şartlara bağlı olarak (metinde bundan sonra "Genel Ticari Şartlar" olarak anılacaktır [Almanca Kısaltması AGB]) sunulan Oyunlar ile alakalı bütün hizmetleri ve ek hizmetleri sağlar.

1.2 Kullanıcıların olası Genel Ticari Şartlarının geçerliliği işbu metinle açık biçimde reddedilir. Kullanıcıların olası Genel Ticari Şartları yalnızca Infernum tarafından açık biçimde yazılı olarak onaylanmışsa, bu sözleşmesinin parçası haline gelir.

1.3 İlgili Oyunlara katılma kuralları ve ön şartları oyunların web sayfalarında yayınlanır. Kullanıcı, bu katılım kuralları ve ön şartların kendisinin oyuna katımlıyla birlikte bağlayıcı hale geldiğini kabul eder.

1.4 Kullanıcılar bu sözleşme ilişkisinden doğan haklarını üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değillerdir. Başka düzenlemeler yalnızca Infernum önceden yazılı olarak onaylamışsa geçerli olur.

1.5 Üçüncü tarafların hizmetleriyle (örneğin, İnternet servis sağlayıcıları) bağlantılı olarak doğabilecek sorunlar bu Genel Ticari Şartlardan etkilenmezler.

Madde 2 Sunulan hizmetin tanımı

2.1 Infernum, Kullanıcıların mevcut teknik ve operasyonel olanaklar çerçevesinde bu bağlamda sunulan Oyunlara ve ek hizmetlere katılmalarına imkan sağlar.

2.2 Oyunları oynamak için Kullanıcılar, Oyuna bağlı olarak, Oyunun ilgili sunucusuna bir istemci, uygulama veya yalnızca tarayıcı aracılığıyla bağlanmalılardır. Infernum, hem uygulamaları ve istemcileri hem de Oyunlar için gereken kullanılabilir oyun sunucularını kullanım veya indirme işlemleri için çevrimiçi konuma getirir.

2.3 Kullanıcı, kendi kişisel bilgisayarını Oyunları oynamayı mümkün kılan bir şekilde tutmaktan sorumludur. Ayrıca, Kullanıcının kişisel bilgisayarının ilgili Oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılaması ve yeterince hızlı bir İnternet bağlantısına sahip olması her şeyden önemlidir.

2.4 Oyunlar ilgili temel sürümlerinde ücretsiz olarak kullanılabilirler. Ancak, Kullanıcılar ödeme karşılığında Oyun için sanal para birimi veya başka ek hizmetler edinme olanağına sahiptirler. Sanal para birimi başka şeylerin yanında sanal nesneler ve/veya başka ek fonksiyonlarla takas edilebilir (ödeme yöntemleri için Madde 7’ye bakınız). İlgili fonksiyonlar, ön şartlar ve fiyatlar, ilgili Oyunda veya Infernum web sitesinde kullanılmadan önce, Kullanıcıya ayrıca belirtilecektir. Ne sanal para birimi ne de sanal nesneler Alman Medeni Kanunu’nun 90. Maddesinde anılan nesneleri temsil etmezler. Bu yüzden, Infernum, Kullanıcılara bunlarla alakalı herhangi bir mülkiyet hakkı vermez, yalnızca kullanım hakkı sağlar. Verilen kullanım hakkının kapsamı ve süresi ilgili sanal nesnelere veya sanal para birimine bağlıdır.

2.5 Infernum’un sunduğu Oyunlar sürekli daha fazla geliştirilir, güncellenir ve değiştirilir. Bu, oynarken Kullanıcılara olabildiğince uzun süre eğlence sunmaktadır. Bu yüzden, Kullanıcılar her zaman yalnızca her bir Oyunun ilgili güncel sürümüne katılma hakkına sahiptirler. Infernum, herhangi bir neden belirtmeksizin istediği an kısmen veya tamamen Oyunların özelliklerini veya Oyunların faaliyetini askıya alma, kısıtlama veya değiştirme hakkını saklı tutar.

2.6 Infernum, her bir Oyun için yıllık ortalama %90 oranında kullanılabilirlik garanti etmektedir. Infernum’un kontrolü dışında teknik veya başka sebeplerden dolayı (örneğin, mücbir sebepler veya üçüncü tarafların hataları vb.) sunucuların ilgili Oyunlar için İnternet üzerinden erişilebilir olmadığı dönemler ve olağan bakım işlerinin gerçekleştirildiği dönemler buna dahil değildir. Kasten veya ağır ihmal halinde sunucuların erişilebilir olmamasına dair Infernum’un yükümlülüğü geçerli olmaya devam eder. Ağ faaliyetinin güvenliği, ağ bütünlüğünün devamı, özellikle de ya ağa, yazılıma ya da kayıtlı verilere ciddi müdahalelerden kaçınmak gerekli olduğu durumlarda, sunuculara erişim Infernum tarafından sınırlandırılabilir.

Madde 3 Katılma hakkına sahip Kullanıcılar

3.1 Oyunlar yalnızca Alman Medeni Kanunu’nun 13. Maddesinde belirtilen tüketicilere yönelik olarak sunulur. Tüketici, ne kendi ticari faaliyetine ne de kendi hesabına ait faaliyete isnat edilebilecek bir amaç için yasal bir işlemi gerçekleştiren her bir gerçek kişidir.

3.2 Katılma hakkı olanlar, yalnızca 18 yaşını doldurmuş olan veya yasal vasileri kullanımı onaylayan şahıslardır.

3.3 Kullanıcı bir Oyuna katılım için kayıt olarak, reşit olduğunu ve yasal işlemler gerçekleştirme sıfatına haiz olduğunu temin eder. Kullanıcı reşit değilse, yasal vasisinin rıza gösterdiğine dair güvence verir. Infernum, Kullanıcının reşitlik yaşını doldurduğuna dair yazılı bir kanıt veya Kullanıcının yasal vasisinin rıza beyanının yazılı bir kanıtını talep etme hakkına sahiptir.

3.4 Ticari amaçlarla Oyunların kullanımına izin verilmez. Oyunlara katılım yalnızca eğlenmeye hizmet eder.

Madde 4 Sözleşmelerin akdi

4.1 Oyuna katılmak için önceden bir üye hesabının kaydedilmesi ve oluşturulması (metinden bundan sonra "Hesap" olarak anılacaktır) gereklidir. Gerekli Kullanıcı kaydı, ilgili Oyunun web sitesindeki, doğrudan Infernum web sitesindeki kayıt formunu doldurarak veya Facebook Connect vb. bir sosyal ağ üzerindeki kayıt bölümünden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.

4.2 Buna ilaveten, Kullanıcı kayıt sırasında onay kutusunu işaretleyerek bu Genel Ticari Şartları kabul etmelidir. Genel Ticari Şartlar, kullanıcı kayıt formunu göndermeden veya kalıcı veri taşıyıcı üzerinde depolanmadan önce yazdırılabilir.

4.3 Kayıt formunda “zorunlu” olarak işaretlenmiş bütün alanlar Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Kullanıcı, ister isteğe bağlı olsun isterse gerekli, kayıt formundaki bütün bilgileri doğru biçimde sağlamalıdır. Kayıt olurken, kendisiyle temas kurulabilecek kendisine ait bir e-posta adresi girmelidir.

4.4 Kullanıcı, kaydı göndererek, kullanım için bir sözleşme akdi yapmak üzere Infernum’a bir teklif göndermiş olur. Ancak, henüz herhangi bir sözleşme akdedilmez, yalnız Infernum kullanıcının başvurusunu kabul eder. Infernum, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine kullanıcı başvurusunun alındığını onaylayan mesajı elektronik araçlarla gönderir. Bu, henüz kullanıcı başvurusunun kabul edildiği anlamına gelmez. Bununla birlikte, açıkça gerçekleştirilirse, kullanıcı başvurusunun kabulü başvurunun alındığını onaylayan mesajla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, başvuru onayı, başvurunun alındığını onaylayan mesaj haricinde veya Infernum tarafından ilk sözleşmenin yerine getirildiğini gösterir tutanak ile de açık biçimde gerçekleştirilebilir. Hesap açmak, Oyunlara katılmak veya ek hizmetleri kullanmak için sözleşme akdetme ehliyeti yoktur.

4.5 Her kullanıcı Oyun başına yalnızca bir hesap açabilir ve kullanabilir. Aynı Oyun için aynı Kullanıcının birden fazla hesap açması ("Birden Fazla Hesap" da denilir) yasaktır. Bu, mühim bir sözleşme ödevidir ve bunun ihlali bildirimde bulunmaksızın Kullanıcıya ait bütün hesapları iptal etme hakkını Infernum’a verir (bkz.  Alt Madde 13.4).

4.6 Kayıtla birlikte veya daha sonra, Kullanıcı kendisinin ortak oyuncu olarak tutulacağı bir üye adı seçer. Açık saçık, ırkçı, nefrete tahrik içerikli, savaşı veya şiddeti yücelten, hakaretamiz veya başka yasadışı içeriğe sahip üye adları yasaktır. Bunun ihlali, ihlalinin ağırlığına göre engellemenin yetersiz kaldığı durumlarda, bildirimde bulunmaksızın Kullanıcıyı kalıcı olarak engelleme ve/veya Kullanıcıyı feshetme hakkını Infernum'a verir (bkz. Alt Madde 8.4).

4.7 Kullanıcı, Infernum’un önceden yazılı izni olmaksızın kendi hesabını üçüncü taraflara devredemez. Ödeme karşılığı devir, yani hesabın satışı, her zaman kabul edilemez bulunur.

4.8 Eğer hizmetler için yapılacak ödemeler belirli bir süre içerisinde yapılacaksa, Kullanıcı Infernum ila bir üyelik sözleşmesi imzalar ve bu sözleşme 13.1 ve 13.2’de belirtilen süreler içerisinde Kullanıcı tarafından feshedilmezse, kendiliğinden otomatik olarak uzar. Üyeliğin süresi, ilgili oyunun ya da ilgili hizmetin kurallarında belirtilir.

MADDE 5 İPTAL HAKKINA DAİR TALİMATLAR

Herhangi bir neden belirtmeksizin bir ay içinde sözleşme beyanınızı yazılı bir metin aracılığıyla (örneğin, mektup, faks, e-posta) iptal edebilirsiniz. Son tarih, işbu talimatların yazılı biçimde alınmasıyla başlar, ancak ne sözleşme yapıldıktan önce, ne de  Madde 246 uyarınca ancak değil sözleşmenin yapılmasından önce, ne de bizim EGBGB [Alman Medeni Kanunu Başlangıç Yasası] paragraf 1 ve 2, Madde 246 uyarınca ve de EGBGB Paragraf 3, Madde 246 ile bağlantılı olarak BGB [Alman Medeni Kanunu] Paragraf 1, Cümle 1, madde 312 g uyarınca bilgi yükümlülüklerimizi yerine getirmemizden önce değil. İptal isteğini zamanında göndermek, iptal etme mühletini korumak için yeterlidir. İptalin gönderileceği adres:

Infernum Games GmbH
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany
E-Mail: contact@infernum.com
Web: www.infernum.com
T: +49 (0)40 411 885 0
F: +49 (0)40 411 885 255

İptalin sonuçları 
İptal isteği yerine getirildiğinde, her iki taraf tarafından alınan hizmetler iade edilecek ve istifade edilen tüm faydalar (örn. faiz) teslim edilecektir. Alınan hizmeti tamamen veya kısmen ya da bize iade etmezseniz ya da yalnızca kötü şartlarda iade ederseniz, varsa ilgili tutarı gerektiği gibi bize geri ödemelisiniz. Ancak, bu, yine de iptal edilene kadarki süre için sözleşmeden doğan ödeme sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekeceği gerçeğine yol açabilir.
Ödemeleri geri iade etme sorumluluklarınızın 30 gün içinde yerine getirilmesi şarttır. Mühlet, sizin için iptal beyanınızı göndermenizle birlikte, bizim içinse beyanı almamızla başlar.
Özel not: Beyanı iptal etme hakkınız, iptal etme hakkınızı icra etmeden önce sözleşme sizin talebiniz üzerine her iki tarafça tamamen yerine getirilmişse, süresi dolmadan sona erer.

İptal etme hakkına dair talimatların sonu

Madde 6 Genel kullanım şartları ve koşulları

6.1 Oyunlar sadece sözleşme başına bir kullanım çerçevesinde sunulur. Kayıtlı kullanıcılar kendi oturum açma adları ve kendi kişisel kodlarını veya varsa harici yetkilendirme yöntemlerini (örn. Facebook Connect) kullanarak bağlanabilirler. Oyun hesaplarını otomatik oluşturmaya veya oturum açmaya izin verilmez. Yalnızca Infernum tarafından sağlanan resmi istemciler ve uygulamalar ya da web siteleri sunuculara bağlanmak için kullanılabilir.

6.2 Kullanıcı, Infernum tarafından sağlanan web sitesi, istemci, uygulama veya diğer yazılımla alakalı olarak, oyunun ilerleyişini ve fonksiyonunu bozabilecek önlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Infernum’un teknik kapasitesine, makul olmayan veya aşırı yük bindirmeye yol açabilecek herhangi bir önlem alamaz. Infernum tarafından açık biçimde izin verilmediği ölçüde, Kullanıcının Infernum tarafından oluşturulan içerikleri engellemesine, üstüne yazmasına veya değiştirmesine özellikle izin verilmez.

6.3 Infernum'un önceden yazılı açık izni olmaksızın, Kullanıcının Oyun yazılımına öğeler eklemesine veya Oyun yazılımlarının herhangi başka bir form öğesini değiştirmesine, silmesine veya modifikasyon yapmasına izin verilmez. Kullanıcının grafik öğeleri kopyalamasına, kaldırmasına veya başka türlü kullanmasına ya da yazılımın kaynak kodunu çözmeyi denemesine özellikle izin verilmez.

6.4 Ticari veya yasadışı amaçlarla Oyunların kullanımına izin verilmez.

6.5 Kullanıcı, Oyunun durumunu veya Oyunun ilerleyişini etkilemesine ya da yalnızca ücret ödeyerek edinebileceği hizmetleri almasına olanak sağlayan, üçüncü taraflara ait herhangi bir yazılım ya da donanım tabanlı uygulama gerçekleştiremez, bunları kendisi için başkalarına yaptıramaz, kullanamaz veya uygulayamaz. Bu yüzden, Kullanıcının, ücret ödemeye tabi olan hizmetler alması, üçüncü taraflara ait yazılımlar veya başka uygulamalar (özellikle "Bot", "Hack" veya "Hile" gibi şeyler) kullanarak Oyunun ya da tekil oyun fonksiyonlarının sistematik veya otomatik kontrolü gibi başka faydalar elde etmesi özellikle yasaktır.

6.6 Oyun için yalnızca başka sanal nesneler veya sanal para birimleri biçiminde istendiği karşı değer ölçüsünde veya bu karşı değerin hiç olmaması durumunda, Kullanıcının hangi biçimde olursa olsun üçüncü taraflara Oyunlar esnasında ve/veya dışında sanal nesneler veya sanal para birimi şeklinde satması, satın alması, izin vermesi, kiralaması, sunması, kabul etmesi, dağıtması veya çoğaltması açık biçimde yasaktır. Oyun dahilinde denk karşı değer sağlanmaksızın Oyunlarda para birimi alışverişi yapılırsa veya takas edilirse, bu Alt madde.

6.6’nın ihlal edildiği varsayılır. Kullanıcının aksini gösteren delil sunma hakkı vardır.

6.7 Kullanıcıların, ayrıca, Oyunların tüm kullanımları ile alakalı hukuki hükümlere uyması zorunludur. Kullanıcıların, her türdeki ve herhangi bir biçimdeki açık saçık, ırkçı, hakaretamiz atıf yapan, savaşı, şiddeti yüceltmeye atıf yapan içerikleri, başka herhangi bir yasadışı atıf yapan içerikleri ve üçüncü tarafların haklarını çiğnemeye müsait içerikleri dağıtmaları özellikle yasaktır. Ayrıca, Kullanıcının, Oyunlarda telif hakkı ya da başka haklarca korunan üçüncü taraflara ait ürünler veya programlar için ticari reklamlar dağıtması veya üçüncü taraflara ait türdeki eserler için herhangi bir biçimde izin verilmeyen dağıtım yapması da yasaktır.

Madde 7 Ödeme tahsilatı

7.1 Infernum Kullanıcılara, ücret ödeme karşılığında, sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlarla değiştirilebilen, Oyunların ücretsiz basit sürümlerinde bulunmayan ve/veya oynayarak kazanılmayan sanal para birimi alma fırsatı sunar. Ayrıca, Oyuna bağlı olarak, Kullanıcılara ücret ödemesi karşılığı diğer ekstra hizmetlerin kullanımı imkanı da sunulabilir (örn: sunucu değişimi, Oyun içi isim değişiklikleri). Her bir sanal nesnenin ve ekstra fonksiyonların türü, fonksiyonu ve ücreti, Kullanıcılara kullanımından önce ilgili Oyunda veya kısmen Infernum web sitesinde ilan edilir. Ücrete tabi olarak sunulan sanal nesneler ve ekstra fonksiyonlar, ilgili Oyunun kurallarına uygun olarak bazı ekstra fonksiyonların belirli bir süre boyunca kullanılması imkanı sunmaktadır.

7.2 Oyunların sürekli olarak daha fazla geliştirilmesi sayesinde, Infernum yeni ekstra fonksiyonlar ve/veya sanal nesneler sunma ve/veya bunları sundukları arasından çıkartma, değiştirme veya bunları ücretsiz basit sürümde kullanılabilir hale getirme hakkını saklı tutar.  Kullanıcı, sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlar için gelecek dönemlere yönelik ödeme yaptığında ve artık bunları yukarıdaki sebeplerden dolayı kullanamadığında veya ücretsiz basit sürümde kullanıma açıldığında, Infernum, Kullanıcının tercihine göre, Alternatif olarak Oyun için başka sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlar sunacak ve/veya orantısı nispetinde ödenen meblağı tazmin edecektir. Bu durumlarda Kullanıcı derhal yürürlüğe girecek şekilde sözleşmeyi feshetme konusunda serbesttir. Buna ilişkin olarak Kullanıcıdan gelecek başka hak talepleri konu dışı olacaktır.

7.3. Sanal para ya da ek hizmetler için ücret ödenmesi zorunludur ve Infernum veya Kullanıcı için Infernum tarafından kullanılan bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından siparişin nihai olarak onaylanmasından sonra peşin olarak ödenir. Ödenecek meblağlar kural olarak Kullanıcı tarafından belirtilen banka hesabından düşülür veya kredi kartıyla çekilir veya uygun ödeme sistemleri kullanılarak ödenir.

7.4 Infernum sanal para, sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlar için fiyatları kalıcı olarak veya sınırlı bir süreliğine düşürme ve kalıcı olarak veya sınırlı bir süreliğine yeni ürünler, hizmetler veya çözüm yöntemleri sunma hakkına sahiptir. Kullanıcıya üyeliğine ilişkin fiyat değişiklikleri hakkında e-posta ile bilgi verilecektir. Kullanıcı ilgili fiyat değişikliğine ait yazılı ihbarı aldıktan itibaren dört hafta içerisinde mektup ya da e-posta ile değişikliğin tamamına ya da bir kısmına itiraz etmez ise, fiyat değişiklikleri kabul edilmiş addedilir. Infernum değişikliklere e-posta ile itiraz etmemenin sonuçlarını Kullanıcıya bildirecektir.

7.5. Kusur durumunda Infernum, kusura ilişkin yasal miktarda faiz talep etme, hizmetleri askıya alma ve Kullanıcının hesabını derhal bloke etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, hesabı bloke olduğu süre boyunca, bloke edilmiş hesabı için kullanım ücreti ödemeyecektir.

7.6 Kullanıcının hatasından veya Kullanıcının sorumlu olduğu hesapta yetersiz miktar olmasından dolayı ve/veya doğrudan borçların iptali sonucunda Infernum'un maruz kalacağı borç ödemesi masrafları olması durumunda Kullanıcı bu masrafları yüklenir. Infernum Kullanıcının hesabına tekrar borç kaydı yaparak bu masrafları orijinal ücretle birlikte talep etme hakkına sahiptir. Şayet ücretler banka kartı ya da kredi kartı tahsilatıyla ödenmişse ve iade borç dekontu varsa, bu durumda Infernum her bir doğrudan banka/kredi kartı tahsilatı başına 9,00 EURO tutarında işlem ücreti ve ayrıca o ana kadar Kullanıcının oluşturduğu ispatlanan zararlara ilişkin banka masraflarını da talep eder.

7.7 Kullanıcı tarafından tazminat ödenmesi sadece tartışmasız karşı hak talepleri olması durumunda veya Infernum'a karşı kesin ve bağlayıcı karşı hak talepleri gerçekleştirilmişse ödenir. Kullanıcı, ancak karşı hak talebi aynı sözleşme ilişkisine dayanması durumunda tutma hakkını uygulayabilir. Infernum'a karşı olan hak talepleri üçüncü taraflara devredilemez.

7.8 Infernum, bunlara ek olarak Kullanıcıya, Kullanıcının ödeme yapmak amacıyla üçüncü şahısların hizmetlerini kullandığı ödemeler ve parasal ödemeler dışında, başka dikkat edilmesi gereken hususlar gerektiren alternatif ödeme metotları da önerebilir. Şayet Kullanıcı, üçüncü şahısların hizmetlerini kullanıyorsa işbu vesile ile kullanıcı ve üçüncü şahıslar arasında ilgili sözleşmeler imzalanacaktır. Bu üçüncü tarafların Genel Ticari Koşulları, ilgili üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere dahil edilecektir. Infernum'un bunların içerikleri üzerinde doğrudan bir etkisi ve kural olarak da hiçbir bilgisi bulunmamaktadır.

Madde 8 Kullanıcıların Görev ve Sorumlulukları

8.1 Kullanıcının ana hizmet yükümlülüğü olası tahakkuk eden ücretinin ödenmesidir. Kullanıcının bir diğer ana hizmet yükümlülüğü de, Infernum'un sözleşmenin imzasına müteakip veya sözleşme ilişkisi sırasında Kullanıcıdan talep etmesi durumunda doğru ve tam detaylı bilgiler verme görevidir. Kullanıcı, kendisi tarafından sözleşmeyle alakalı olarak sözleşme teklifi veya sözleşme imzalanması kapsamında veya sözleşme ilişkisi devam ederken verilen kişisel verilerin ve diğer durumların (özellikle banka bilgileri ve kredi kartı numarasının) tam, doğru ve yasal olduğundan emin olmalıdır.

8.2 Kullanıcılar Oyunlarda sayısız diğer kullanıcıyla birlikte oynadıkları veya ek hizmetler üzerinden farklı kullanıcılarla iletişimde olduklarının farkındadır. Başarılı bir etkileşim sağlamak için kurallara uyulması gerekmektedir. Kullanıcılar, Oyunlara katılım kurallarının ve ön koşulların bağlayıcılığını kabul etmektedir. Kullanıcılar, oyun yönetimi tarafından temsil edilen Infernum'un talimatlarına uyacaklardır. Kullanıcılar ayrıca kazara oyunların ve ek hizmetlerin ve başarılı bir etkileşimin  çalışmasını engelleyecek şeylerden kaçınırlar. Kullanıcı, oyunlara özellikle yasadışı ya da ahlaka aykırı içeriklerle katkıda bulunmama ve/veya böyle içeriği göndermemeyi taahhüt eder. Bunlara özellikle, ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı, şiddeti yücelten, çocuk veya gençlerin ahlakını ciddi biçimde tehlikeye sokan veya onların refah bozan ve Infernum'un itibarına zarar verebilecek içerikler dahildir. Kullanıcı tekliflere bu tür içerikler ile atıfta bulunamaz.

8.3 Alt Madde 8.2'nin ihlal edilmesi durumunda Infernum Kullanıcı tarafından girilen bilgileri silme hakkına sahiptir. Infernum, şayet bu Genel Ticari Koşulların, kuralların veya katılım ön koşullarının ihlal edildiğine ve girilen bilgilerin aksine yasa dışı olduğuna dair somut göstergeler olması durumunda girilen bilgileri silme hakkına sahiptir.

8.4 Kullanıcının kural ihlali yapması durumunda Infernum – feshetme hakkına ek olarak – Kullanıcıyı önceden uyarıp bloke ihtarı yaptıktan sonra Kullanıcının hesabına erişimini geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir. Şayet karşılıklı çıkarların düşünülmesiyle erişimin anında bloke edilmesini haklı gösteren özel durumlar mevcut ise bloke etme konusunda yapılan ihtara gerek kalmaz. Kullanıcı, Infernum tarafından engellenmesinin nedeni hakkında bilgilendirilir. Uygun olmayan bir kredi kartı kullanımı, yanlış kredi kartı bilgilerinin kullanılması ve de doğrudan borçlanma işlemine girilmesi durumunda yanlış bilgiler verilmesi hallerinde de aynı hükümler geçerlidir. Erişim engellemesi, Dışlanmış kullanıcıdan kaynaklanan tüm içeriğin ve bilgilerin veritabanından ve web sitelerinden Infernum tarafından derhal silinmesini de kapsamaktadır.

8.5 Erişimin haklı bir şekilde bloke edilmesi durumunda Infernum 10,00 EURO tutarında işlem ücreti talep edebilir. Kullanıcı zarar görülmediği veya zararın önemli ölçüde düşük olduğunu kanıtlama özgürlüğüne sahiptir.

8.6 Silinen bilgilerin geri getirilmesine ilişkin herhangi bir hak yoktur.

8.7 Infernum sistemlerini herhangi bir virüs saldırısına karşı korumaktadır. Yine de, bir virüs saldırısı tamamen ihtimal dışı sayılamaz. Ayrıca, üçüncü taraflar Infernum adını kullanarak, Infernum'un rızası olmadan haksız bir şekilde virüs veya kötü amaçlı yazılım (Spyware) içeren web içerikleri veya kötü amaçlı yazılımlar kullanarak e-posta gönderebilirler. Infernum'un bunda hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle kullanıcılar herhangi bir virüs saldırısı ihtimaline karşı Infernum adıyla gönderilen tüm gelen e-postaları kontrol etmelidir. Bu, diğer kullanıcılardan gelen e-postalar için de geçerlidir.

8.8 Infernum, Kullanıcıların bilgisayarlarında yazılım yüklemesine bağlı olarak Infernum tarafından kaynaklanmayan hasarlar veya veri kayıplarından sorumlu değildir.

8.9 Kullanıcılar Oyunlara giriş için alınan erişim bilgilerinin (giriş verileri, kodlar, vb) sıkı şekilde gizli tutulmasını ve bunların herhangi bir şekilde Infernum'a önceden yazılı bildirimde bulunarak devredilmedikçe üçüncü taraflara ifşa edilmemesini taahhüt eder. Kullanıcılar, herhangi bir yetkilendirme olmaksızın, başka Kullanıcıya ait hesabı, kayıt adını veya kodu kullanmamayı taahhüt eder. Şayet herhangi bir üçüncü taraf, erişim bilgilerini elde ettikten sonra bir hesabı kullanırsa, Kullanıcı bunu üçüncü tarafın erişimine karşı yeterince uygun şekilde korumadığından, hesabı kendisi kullanıyormuş gibi kabul edilmeye hazır olmalıdır.

8.10 Kullanıcılar, yetkisiz üçüncü kişilerin erişim veri bilgisine sahip olduğu bilgisine sahip olur olmaz en kısa sürede Infernum'u bilgilendirmeyi taahhüt ederler. Infernum, kodların güvenlik nedeniyle düzenli olarak değiştirildiğini bildirir.

8.11 Infernum, şayet erişim bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğine dair haklı şüphelere sahip ise, güvenlik nedeniyle kendi takdir yetkisine dayanarak bağımsız olarak, önceden haber vermeksizin erişim verilerini değiştirme veya bloke etme hakkına sahiptir ancak buna mecbur değildir. Infernum, Kullanıcıyı, buradaki haklı gerekçelere dayanarak değiştirdiği yeni erişim verileri hakkında makul bir sürede bilgilendirir. Kullanıcı orijinal erişim verilerini geri getirtme hakkına sahiptir.

8.12 Infernum Genel Ticari Koşullar tarafından veya Kullanıcılar ile yapılan anlaşmalar ile aksi kararlaştırılmamışsa Kullanıcılar ile kural olarak e-posta ile haberleşir. Bu nedenle Infernum tarafından gönderilen e-postaların, kayıt sırasında veya sonradan Kullanıcı tarafından Infernum'a bildirilen e-posta adresine ulaşması sağlanacaktır. Bunlar, bunun ilgili spam ayarları ile diğerleri arasında olmasını sağlar ve bu e-posta adresini düzenli olarak kontrol eder. Bununla birlikte, Infernum yazışma için uygun başka bir yöntem seçme hakkını saklı tutar.

Madde 9 Durum/kusurlar

9.1 Infernum ilgili güncel sürümünde kullanıcılar için kullanılabilir Oyunları erişime sunar. Kullanıcılar Oyunların ve/veya ek hizmetlerin fonksiyonlarının belirli bir durumunun/kapsamının bakımını veya kurulmasını yapma hakkına sahip değildir. Kullanıcılar, Oyunların ve ek hizmetlerin – tüm yazılımlar gibi – tamamen kusurdan arınmış olamayacaklarının farkındadır. Bu nedenle, oyunlar ve de ek servisler sadece eğer oynanma kabiliyeti veya onların kullanımı ciddi ve aralıksız biçimde bozuk ise kusurlu sayılır.

9.2 Kullanıcılar, Oyunlarda veya diğer hizmetlerde veya teslimatlardaki muhtemel kusurları her zaman Infernum'u bilgilendirici mahiyette kayıt altına almalı ve özellikle de arıza kayıtları ve raporları yazılı olmalıdır. Olası bir arızayı bildirmeden önce Kullanıcılar oyun veya hizmet talimatlarına göz atmalı ve şayet uygunsa Infernum tarafından problemin giderilmesi için diğer yardımlar da sağlanmalıdır (özelikle sıkça sorulan sorularla ilgili listeler, sorunlar ile ilgili tartışma forumları). Kullanıcılar kusurların olası bir çözümüyle ilgili Infernum'a gerekli her türlü desteği sağlamayı taahhüt ederler.

9.3 Kullanıcılar keşfedilen arızaları, keşfettikten hemen sonra yazılı olarak Infernum'a rapor etmek zorundadır. Açık arızalar durumunda, bunlar ürünlerin - ayrıca sanal ürünlerin - veya diğer hizmetlerin alınmasına müteakip iki hafta içerisinde Infernum'a bildirilir. Zamanında sevkiyat veya arıza raporlaması son tarihlere uyumun korunması için yeterlidir. Son tarihin dolmasından sonra arızanın raporlanmasıyla, arızalar için hak iddiası açık arızalar için hariç tutulur. Kanıtlı olmasını sağlamak için Infernum'a gönderilen tüm arıza raporlarının yazılı gönderilmesi önerilir (faks, mektup veya e-posta ile)

9.4 Garanti kapsamı dışında tutulanlar özellikle Kullanıcıların sorumlu olduğu, mücbir sebepler veya Infernum tarafından gerçekleştirilmeyen değişiklikler veya diğer manipülasyonlar gibi dış etkiler, çalışma hatalarıdır.

9.5 Hukuki anlamdaki garantiler Infernum tarafından kabul edilmemektedir.

Madde 10 Yükümlülük

10.1 Infernum ücretsiz hizmet sağladığı sürece toplam ihmalkarlık veya kasten niyet ile ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

10.2 Infernum ücretli hizmet sağladığı sürece, kasten niyet ve toplam ihmalkarlık sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan belirli bir dereceye kadar sorumlu tutulacaktır.  Hafif ihmal durumunda Infernum sadece esas sözleşme yükümlülüklerinin ihlali veya bir garantinin ihlali durumunda sorumlu olur. Esas sözleşme sorumlulukları ifadesinden ve asli görevlerden içtihat hukuku kapsamından anlaşılacak olandır ve sözleşmenin tam ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacak bu görevler, kullanıcının güveneceği ve bekleyeceği her şeydir.

10.3 Yukarıda bahsedilen yükümlülük kısıtlamaları yaşamsal yaralanma, vücut yaralanması ve sağlık durumlarında veya Infernum'un garanti varsayım durumunda geçerli değildir Infernum'un yükümlülüğü Ürün Sorumluluğu Kanunu ve TKG 44a kapsamına göre etkilenmez.

10.4 Tazminat zorunluluğu, başlıca sözleşme görevlerinin ihlal edilmesi durumunda öngörülen hasarlarla sınırlıdır. Meblağ, hesap başına 50,00 EURO'dur.

10.5 Yukarıda belirtilen yükümlülük muafiyeti ya da kısıtlamaları, ayrıca kişisel yükümlülüklerini de ilgilendiren özellikle de hissedarların, çalışanların, işçilerin, temsilcilerin, kuruluş ve üyelerinin, yükümlülüklerine özellikle çalışanlar, işçiler, temsilcileri ve Infernum ve vekili olan acentelerin sorumluluğu için de geçerlidir.

10.6 Infernum sadece Oyunlardan biri ile ilgili soru sorulduğu sürece tavsiye vermekle yükümlüdür.

10.7 Kanıt ispatına yönelik değişikliğin kullanıcının dezavantajına olması yukarıdaki düzenlemelerle ilgili değildir.

Madde 11  Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları

11.1 İlgili web siteleri ve Oyunların içeriği Infernum'un özel mülkiyetidir veya özel mülkiyet haklarına sahip olan Infernum veya ilgili lisan sahibidir. Infernum'un sınai mülkiyet hakları ve telif haklarının yasadışı dağıtım, çoğaltma, sömürü ya da başka bir şekilde ihlali medeni yasa ve/veya ceza yasasına tabidir.

11.2 Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin hakları Kullanıcıya aittir. Oyunların platformlarına bilgi girerek Kullanıcı Infernum'a serbestçe dünya çapında Oyunlar platformlarında üçüncü şahısların alenen erişimine açık hale getiren münhasır olmayan ve istendiğinde vazgeçilebilen yetki vermektedir. Infernum Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin kullanımına ilişkin haklara sahip değildir. Şayet Kullanıcı kendisi tarafından girilen bilgileri Oyun platformlarından silerse, lisans sona erer.

Madde 12 Üçüncü taraf içeriği / sorumluluk

Infernum Kullanıcılara, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabileceği bir platform sunar. Kullanıcılar, bu iletişimin içeriğinin yanı sıra ana sayfasında kullanıcılar tarafından yayımlanan diğer tüm içerikler için de bizzat sorumludur. Infernum açısından üçüncü taraf içeriklerine ilişkin içerikler Madde 8, Paragraf 1,  Telemedia Kanunu (TMG) kapsamındadır. Bu içerik sadece ilgili kullanıcının kişisel görüşlerini ifade edecektir. Infernum ne içeriği benimser, ne de kabul eder. Herhangi bir şekilde üçüncü şahısların haklarının ihlali olması durumunda yine aynı hüküm geçerlidir. İhlaller içeriğin ve/veya hesabın derhal silinmesine veya engellenmesine ve Kullanıcının yasaklanmasına yol açabilir. Üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer sitelere olan bağlantıların platformda sunulması, Infernum'u ilgili sitelerin içeriklerinden sorumlu yapmaz. Infernum bu sitelerin ve içeriklerinden uzaklıklarının kontrolünü yapamaz. Hak ihlaline yönelik içeriğin raporlanması durumunda, Infernum ilgili içeriğin silinmesi veya kaldırılması yönündeki haklını kullanacaktır.

Madde 13 Fesih ve sözleşme süresi

13.1 Belirsiz Süre

Kullanıcı ve Infernum arasındaki sözleşme aksi kararlaştırılmadığı sürece belirsiz bir süre için geçerlidir. Taraflar ayrıca belirli bir süre üzerinde önceden mutabık kalmamışlar ise, tarafların her ikisi de üç gün öncesinden ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.

Eğer tarafların her ikisinin de birbirleriyle belirsiz süreli kullanım sözleşmesi var ise, taraflardan herhangi biri içerisinde bulundukları ayın 15’ine kadar ihbar etmek kaydıyla bahse konu ayın sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshedebilir.

13.2 Özel Süre

Eğer Kullanıcı ve Infernum belirli bir kullanım sözleşmesini kabul etmişlerse, o halde sözleşme sözleşmede bahsedildiği sürece geçerli olacaktır, örn. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay. Eğer kullanıcılar süre sonu gelmeden önce iki (2) hafta öncesinden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi feshetmezler ise kullanım sözleşmesi bittiğinde otomatik olarak yenilenir.

Eğer Kullanıcı sözleşmeyi 13.1 ya da 13.2 kapsamında feshediyor ise, bu durumda Kullanıcı tarafından henüz kullanılmamış olan hizmetler iptal edilir.

13.3 Tarafların önemli bir nedenden dolayı olağanüstü fesih hakları her zaman için yukarıda belirtilen düzenlemelerden bağımsız olarak geçerlidir. Infernum, özellikle ancak tam yetkili olmayarak önemli sebeple sözleşmeyi feshedebilir, şayet sözleşme:

a. Kullanıcı ek hizmetlerin kullanımına yönelik ve aynı hatanın tekrar olmaması konusunda tekrar tekrar uyararak kabahatli bir şekilde kanunları, Genel Ticari Koşulları, kuralları ve/veya  düzenlemeleri ihlal ediyorsa.

b. Kullanıcı 10,00 EURO tutarındaki meblağın ödenmesinde kusurlu ise ve iki kez ihtara rağmen ödememişse.

c. Kullanıcı uyarı yapılmasına rağmen 3 aydan fazla süredir hesabını kullanmamışsa.

13.4 Ciddi ihlallerin yapılması durumunda uyarıda bulunmaksızın ani hesap silme gerçekleştirilebilir. Ciddi ihlal, Infernum tarafından gerçekleştikten sonra sözleşmeye bağlılığın makul sayılmadığı ihlaldir Infernum için aşağıdaki durumlarda, sözleşmeye bağlılık bir kural olarak sayılmaz.

a. Kullanıcının ceza kanunlarını ihlal etmesi

b. Kullanıcının bir oyunu kabul edilebilir şekilde kullanması (bkz. yukarıda Madde 6)

c. Kullanıcının yasağı çoklu hesap ile aşması (bkz. yukarıda Madde 4, Alt Madde 4.5)

d. Kullanıcının kayıt sırasında (bkz. yukarıda Madde 4) veya ücrete tabi hizmetleri oynarken (bkz. Madde 7) yanlış bilgi vermesi

13.5 Infernum'un olağanüstü fesih gerçekleştirmesi durumunda, aşağıdakiler geçerli olacaktır:

a) Kullanıcı sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlar için fesih döneminin de ötesine geçerek önceden ödeme yapmışsa, ödenen miktarlar Kullanıcıya ödediği süreden feshedilme tarihine ve daha sonra da fesih bildirimine kadar olan süre oranında iade edilir.

b) Kullanıcının hesabında kullanılabilir durumda halen sanal para birimi varsa, Infernum bu sanal para birimini Infernum'un Kullanıcı tarafından seçilecek başka oyundan kullanılmak üzere alacak kaydeder veya ilgili sanal para biriminin başka oyunda ilgili değer nispetinde kullanımına izin verir. Nakit olarak ödeme, kredinin kullanıcı tarafından başka bir Infernum oyununa -karşılıklı çıkarların göz önüne alınmasıyla- aktarılması beklenmedikçe gerçekleştirilmez.
Kullanıcının bu hususa ilişkin bundan başka talepleri konu dışıdır çünkü işbu Genel Ticari Koşullarda aksi yönde hüküm bulunmamaktadır.

13.6 Infernum, ilgili oyunu işletme hakkını kaybetmesi durumunda ayrı ayrı oyunlar için hesapların feshinde özel hakka sahiptir, örn: Infernum ve ilgili lisans sahibi arasındaki ilgili lisans sözleşmesinin feshi için. Bu durumda Infernum, oynama işlemi sona erdirildiğinde çalışma ve oyun kullanımı ile ilgili tüm sözleşmeleri iptal eder (örneğin kullanım sözleşmesi, sanal paranın kullanılabilir hale getirilmesi, sanal nesneler ve/veya ekstra fonksiyonlar). Feshin diğer hakları etkilenmez. Madde 13.5 uygun şekilde uygulanır

13.7 Her fesih yazılı olarak  yapılmalı ve yazılı şekli e-posta ile güven altına alınmalıdır. Olağanüstü fesih nedenleri, fesih yazısında açıklanmıyorsa, talebe istinaden yazılı olarak bildirilmelidir. Sıradan bir fesih için herhangi bir neden gerekmez.

Madde 14 Veri koruma

Infernum, sözleşme imzalanırken ve veri koruma kanunu kapsamında ilgili hükümlere göre sözleşmenin tam bir şekilde yerine getirilmesi kapsamında  verileri işler ve kaydeder. Infernum'un genel veri koruma bildirimi hükümleri uygulanır (bağlantıya gidiniz).

Madde 15 Genel Ticari Şartlarda Yapılacak Değişiklikler

15.1 Infernum gerekli görüldüğü takdirde ticari koşullarda, değişiklik veya genişletme yapma hakkına sahiptir, ancak bunlar iyi niyetli KULLANICI için dezavantaj oluşturmamalıdır. Özellikle yasal konumda bir değişiklik için gerekli düzenlemeleri yapmak veya değişiklikleri hizmetlerin ve/veya ek hizmetlerini gerçekleştirme için değişim gereklidir. Yeni ilan edilen mahkeme kararları da hukuki konumda değişiklik olarak kabul edilir.

15.2 Bir değişiklik veya ek, en az iki hafta önceden bir metin biçiminde uygun şekilde yürürlüğe girmesinden önce ilan edilir. Bir kural olarak Genel Ticari Koşullarda yapılan ilgili değişiklik, yayın yoluyla, e-posta vasıtasıyla ya da Kullanıcının bir Oyunda bir dahaki oturum açışında Oyunların web sitesinde duyurulmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

15.3 Kullanıcı Infernum'a her türlü değişiklik veya ekleme ile ilgili olarak bir ay içerisinde yazı ve itirazını yazacak. Zamanında itiraz edilmesi halinde her iki taraf da işbu sözleşmeyi fesih yönetmeliklere uygun olarak feshetme hakkına sahiptir. Feshin diğer hakları etkilenmez. Buna ilişkin olarak Kullanıcıdan gelecek başka hak talepleri konu dışıdır. Kullanıcı için itiraz süresi içerisinde itirazda bulunulmaması ya da o zamandan sonra hizmetleri kullanmaya devam edilmesi durumunda değişiklik veya ekleme geçerli ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

15.4 Infernum özellikle İtiraz ve fesih, son tarih ve yasal sonuçların imkanını ve Kullanıcıya olan etkilerini işaret eder, Genel Ticari Koşullar özellikle ihmal edilen itiraz ile bildirimlerde ve değişikliklerdedir.

Madde 16 Nihai Hükümler

16.1 Şayet taraflardan birinin Genel Ticari Koşullar kapsamındaki hak iddiasında gecikmesi, feragati veya imtina etmesi durumunda veya diğer tarafa son tarihleri hibe ederse, bu durum ilgili hakkın varlığına zarar getirmeyecektir.

16.2 Kullanıcının sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet yerini veya yerleşim yerini Almanya Federal Cumhuriyeti’nden başka bir yere taşıması durumunda yargı yeri Hamburg'dir. Bu hüküm aynı zamanda Kullanıcının ikamet yerinin veya yerleşim yerinin olası dava başvurusunda bulunulması sırasında bilinmemesi halinde de geçerlidir.

16.3 Almanya Federal Cumhuriyeti kanunları Genel Ticari Koşullar baz alınarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir ve böylece ilgili talepler BM Uluslararası Ürün Satışı Konvansiyonunun standardına ilişkin hükümlerden muaflık sağlanır.

16.4 Genel Ticari Koşulların bazı bir kaç hükmünün geçersiz olması veya hükümsüzleşmesi durumunda bu durum diğer hükümlere etki etmez.

16.5 Sözleşmeye yapılacak eklemeler veya değişikliklerde karşılıklı mutabakat ve yazılı olmaları şartı aranır. Bu aynı zamanda yazılı gereksinim şartı değişikliği için de geçerlidir.

Hamburg, 01.07.2015

Teklifi sunan:

Infernum Games GmbH
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany

Email: contact@infernum.com
Web: www.infernum.com
T: +49 (0)40 411 885 0
F: +49 (0)40 411 885 255

Managing director: Remco Westermann
Company registration number: HRB 134996
Registration court: District Court Hamburg

Youth Protection Officer: Dr. Andreas Lober

Buradan kayıt olToken alPremium HesapDestekParola Geri Alma